Parqio identitet og produktdesign

En startup som åpner for nye muligheter i garasjen

Oppdragsgiver:
Parqio

Hva vi gjorde:
Identitetsdesign
Designstrategi
UX-design
Digitale og trykte designmaler
Motion graphics
3D og bilderetusj

Parqio er i ferd med å revolusjonere fellesgarasjer, én port om gangen. Denne digitale plattformen kommuniserer med alle garasjeporter, og gjør at borettslag vil kunne bruke garasjene sine på helt nye måter.

State har vært involvert i identitet, strategisk design, UX-design, salgs- og investor-presentasjoner samt markedsføring.

No items found.
Team