Parqio identitet og produktdesign

En startup som åpner for nye muligheter i garasjen

Oppdragsgiver:
Parqio

Hva vi gjorde:
Identitetsdesign
Designstrategi
UX-design
Digitale og trykte designmaler
Motion graphics
3D og bilderetusj

Parqio er i ferd med å revolusjonere fellesgarasjer, én port om gangen. Denne digitale plattformen kommuniserer med alle garasjeporter, og gjør at borettslag og bedrifter vil kunne bruke garasjene sine på helt nye måter.

State er involvert i identitet, strategisk design, UX-design, salgs- og investor-presentasjoner samt markedsføring.

No items found.
Team